АКТА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2018. ДО 21.02.2019. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2018/19
ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ - 2017/18
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2017/18
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2017 ГОДИНУ
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2017 ДО 2021. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ 2016/2017
САМОВРЕДНОВАЊЕ 2016/2017
ГОДИШЊИ ПЛАН ШКОЛЕ 2017/2018
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ