ВИДА ЈЕЛИЧИЋ

 ФОНД

„ВИДА ЈЕЛИЧИЋ”

 

Вида Јеличић рођена је у Београду 1959.

године. Похађала је и завршила Основну 

школу “Михаило Петровић Ага” (сада

“Михаило Петровић Алас”) са одличним успе-

хом и дипломом “Вук Караџић”.

Била је ђак Прве београдске гимназије у

којој се развила у свестрану личност. Све вре-

ме њеног школовања, у дневницима рада и све-

дочанствима блистала је једино оцена одличан.

Имала је подједнако дара за хумани-

стичке, као и за природне науке. Изненада после

кратког боловања се угасио живот ове младе

матуранткиње.

У спомен рано преминуле Виде Јели-

чић, ученице IV/3 разреда Гимназије, отац Јанко

 

(дипл. инжењер), мајка Биса Јеличић, ујак Ра-

дослав Селинкић, његова супруга Вјера Марти-

новић Селинкић и Гимназија, основали су 25.

маја 1977. године, фондацију „Вида Јеличић”,

која сваке године награђује ученика генера-

ције. После смрти Видиних родитеља, наста-

вљена је изузетна сарадња, нарочито у после-

дњој деценији, са чланом породице који живи у

Риму и Београду, проф. арх Слободаном Дан-

ком Селинкићем, данас редовним професором

Департмана за архитектуру и урбанизам Тех-

ничког факултета у Новом Саду.

До сада су ову награду са диплoмом до-

били ученици:

 

1976/77. Стефановска Славица
1977/78. Весна Бурсаћ
1978/79. Људмила Нагорни
1979/80. Биљана Кастратовић
1980/81. Мирослава З. Бошков
1981/82. Небојша М. Самарџић
1982/83. Душан Шего
1983/84. Сања Јагодић
1984/85. Весна Банашевић
1985/86. Наташа Д. Стоиловић
1986/87. Младен Максић
1987/88. Мирослав Митровић
1988/89. Изабела Јовановић
1989/90. Љубица Латиновић
1990/91. Татјана Младеновић
1991/92. Ксенија Вукићевић
1992/93. Јелена Гојнић

                     1993/94. Игор Николић
                     1994/95. Арех Микулић
                     1995/96. Милица Марић
                     1996/97. Босиљка Његић
                     1997/98. Маријана Храшовец
                     1998/99. Наташа Перишић
                     1999/00. Теодора Ергелешев
                     2000/01. Александар Ракићевић
                     2001/02. Никола Танасић и

                                  Никола Радуловић
                     2002/03. Иван Кнежевић
                     2003/04. Ана Чолић
                     2004/05. Биљана Ковачевић
                     2005/06. Марина Ашкрбић
                     2006/07. Вања Ивош
                     2007/08. Благоје Шошкић
                     2008/09. Вук Вуковић

Ви сте овде: Почетна Ученици Награђивање Изузетне награде ВИДА ЈЕЛИЧИЋ