ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 4.06.2017. ОДЕЉЕЊЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ Featured

30 Мај 2017 By In WWW

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
1839.
Београд
Цара Душана 61

 

Полагање ће се одржати у Првој београдској гимназији у недељу 4. јуна, са почетком у 10 часова.
На дан полагања испита, у главно холу школе ће бити истакнут Јединствени списак ученика са распоредом по учионицама. Кандидатима ће бити омогућен улазак у учионице у 9:30.
Полагање ће се обавити у складу са Стручним упутством за завршни испит - школска 2017/18. годину.
Извод из Упутсва за ученике:

  • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
  • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
  • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.
  • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
  • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
  • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
  • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Тестове из 2014. 2015. и 2016. године можете видети ОВДЕ: документ 1 документ 2

Ви сте овде: Почетна