ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

07 Јули 2018 By

Историја

„Историја“- Уџбеник за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера, Ферјанчић, Стефановић, Радић,Недељковић, „Фреска“, 2013.год.
„Историја“- Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Б.Крстић, А.Крстић, „Фреска“, 2013.год.
„Историја“- Уџбеник за други разред друштвено-језичког смера, Р.Радић, С.Милановић, „Фреска“, 2016.год.
„Историја“ – Уџбеник за трећи разред гимназије,друштвено-језичког смера, Р. Љушић, „Фреска“, 2009.год.
„Историја“- Уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред гимназије природно-математичког смера,Ђ.Ђурић, М. Павловић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 

Ликовна култура

Друштвено-језички смер
Марина Чудов, Ликовна култура за I разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2014.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за II разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2014.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за III разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2012.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за IV разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2012.

Природно -математички смер
Марина Чудов, Ликовна култура за I разред гимназије природно математичког смера и општег типа, Клетт, 2015.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за II разред гимназије природно математичког снера и општег типа, Клетт, 2015.

 

Музичка култура
Друштвено-језички смер
мр Александра Паладин, музичка култура I, уџбеник музичке културе за први разред гимназије друштвено- језичког смера, Нови Логос
мр Александра Паладин, музичка култура II, уџбеник музичке културе за други разред гимназије друштвено- језичког смера, Нови Логос
мр Александра Паладин, музичка култура III, уџбеник музичке културе за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, Нови Логос
Ученици четвртог разреда друштвено језичког смера користиће уџбеник Водич кроз историју музике, издавач Доминанта (он је предвиђен за све 4 године школовања тако да не морају да купују нови).

Природно- математички смер
мр Александра Паладин, музичка култура I, уџбеник музичке културе за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Нови Логос
мр Александра Паладин, музичка култура II, уџбеник музичке културе за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Нови Логос


Биологија
ПРВИ РАЗРЕД: Биологија 1, уџбеник биологије за први разред гимназије; Тања Берић, Гордана Субаков- Симић, Пеђа Јанаћковић; Нови Логос; одобрење 650-02-610/2013-06 од 26.2.2014.
ДРУГИ РАЗРЕД: Биологија 2, уџбеник биологије за други разред гимназије природно-математичког смера; Имре Кризманић, Мирјана Унчанин; Нови Логос; одобрење 650-02-254/2015-06 од 1.12.2015.
Биологија за II разред гимназије друштвено-језичког смера; Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.
ТРЕЋИ РАЗРЕД: Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера; Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.
Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера; Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић; Завод за уџбенике, одобрење 650-02-76/2005-06 од 28.7.2005.

 

Рачунарство и информатика
ПРВИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Милан Чабаркапа
ДРУГИ РАЗРЕД: „KLETT”, Информатика за други разред гимназије, Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин
ТРЕЋИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије природно- математичког и општег смера , Милан Чабаркапа.


Српски језик и књижевност
- Српски језик 1, читанка за први разред гимназије и средње стручне школе, Миодраг Павловић, Клетт
- Српски језик 1, граматика за први разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Клетт
- Српски језик 2, читанка за други разред гимназије и средње стручне школе, Миодраг Павловић, Клетт
- Српски језик 2, граматика за други разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије и средње стручне школе, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клетт
- Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Српски језик 4, читанка за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клетт
- Српски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Лектира за I, II, III и IV разред средње школе, Љиљана Николић, Босиљка Милић, Ваша књига
- Теорија књижевности са теоријом писмености, Драгиша Живковић, Завод за издавање уџбеника и наставна средства

 

Енглески језик

Први разред
Gateway B1+ - Macmillan, The English Book (Student's book i Workbook)
Други разред
Gateway B1+ - Macmillan, distributer The English Book, (Student's book i Workbook)
Трећи разред
Друштвени смер
Gateway B2- Macmillan, distributer The English Book (Student's book i Workbook)
Природни смер
Gateway B2- Macmillan, distributer The English Book (Student's book i Workbook) – ½ уџбеника
- Енглески језик за III разред гимназије – Гордана Марковић, Катарина Ковачевић,
Завод за уџбенике – 2016.
Четврти разред
Друштвени смер
Gateway B2+ - Macmillan, distributer The English Book (Student's book i Workbook)
Природни смер
Gateway B2- Macmillan, distributer The English Book (Student's book i Workbook) – ½ уџбеника (наставак уџбеника из трећег разреда)
Improving English 4- Завод за уџбенике


Руски језик
- Привет 2, ДАТА СТАТУС – за I и II разред
- Привет 3 , ДАТА СТАТУС - за III и IV разред

 

Немачки језик
- I Direkt 1 - Klett, 2011,
- II – Direkt 2 - Klett 2011,
- III – Немачки језик за III разред средње школе – П. Ћуић, А. Беговић, З. Попов, Завод за издавање уџбеника
- IV – Немачки језик за IV разред средње школе - П. Ћуић, А. Беговић, З. Попов,Завод за издавање уџбеника и наставна средства 2004.


Француски језик
I разред- Le nouveau taxi, француски језик за I и II разред средње школе, Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung, ДАТА СТАТУС
II разред- Belleville 2– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament
III разред- Belleville 3– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament
IV разред- Belleville 3– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament

 

Латински језик
- Латински језик за I разред средње школе – Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић
- Латински језик за II разред средње школе – М. Пакиж, Т. Киселички Ваш, М. Кисић, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, 2009.

 

Физика

 

Назив издавача Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
Први разред      
„КРУГ” Физика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназије Наташа Чалуковић 650-02-364/2010-06 од 21.9.2010.
„КРУГ” Физика 1 за први разред гимназије Наташа Чалуковић 650-02-00374/2010-06 од 21.9.2010.
Други разред      
       
JП „ЗАВОД ЗА Физика Милан 650-02-80/2005-06
УЏБЕНИКЕ” за гимназију општег типа и друштвено-језичког Распоповић, од 2.8.2005.
смера Јован Шетрајчић,
  Зоран Распоповић,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика Милан Распоповић, 650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.
за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић,
  Зоран Распоповић
„КРУГ” Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије Наташа Чалуковић 650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.
Трећи разред
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика Милан Распоповић, 650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.
за гимназију општег и друштвено- Зоран Распоповић
језичког смера  
„КРУГ” Физика 3 – за трећи разред гимназије Наташа Каделбург, Коста Панић 650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.
„КРУГ” Физика 3 – збирка задатака и тестова за  трећи разред гимназије Наташа Каделбург, Коста Панић 650-02-00379/2010-06 од 21.09.2010.
Четврти разред      
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Физика Милан Распоповић и др. 650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.
за општу гимназију и гимназију друштвено-
језичког смера
„КРУГ” Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије Наташа Чалуковић 650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.
„КLЕTT” Астрономија, уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера Олга Атанацковић 650-02-467/2015-06 од 19.2.2016.

 

Хемија 
Друштвени смер 
Први разред: Општа хемија за први разред: Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић и Мирјана Шурјановић. Завод за уџбенике,Београд 
Неорганска хемија за први разред, Момчило Јоветић, Завод за уџбенике, Београд 
Збирка задатака за први други разредгимназије: Р. Николајевић, Мирјана Шурјановић.Завод за уџбенике, Београд 
Други разред: Органска хемија: Раде Марковић. Завод за уџбенике, Београд 

Природно-математички смер:
Први разред: Општа хемија : Татјана Недељковић: Логос Збирка задатаке за први и други разред: Лија Стефан. Завод за уџбенике, Београд
Други разред: Неорганска хемија за други разред гимназије: Снежана Рајић. Завод за уџбенике, Београд
Збирка задатака за први други разред гимназије: Р. Николајевић, Мирјана Шурјановић.Завод за уџбенике, Београд
Хемијски практикум за други разред: Славко Нешић Момчило Јоветић. Завод за уџбенике, Београд
Трећи разред: Органска хемија: Татјана Недељковић: Логос
Збирка задатака за трећи и четврти разред:  Наташа Поп Савин, Јанош Чанади. Завод за уџбенике, Београд
Хемијски практикум за трећи разред : Славко Нешић Момчило Јоветић. Завод за уџбенике, Београд
Четврти разред: Хемија за четврти разред гимназије: Јулијана Петровић и Светомир Велимировић. Завод за уџбенике, Београд
Збирка задатака за трећи и четврти разред: Наташа Поп Савин, Јанош Чанади. Завод за уџбенике, Београд

 

Социологија
„Социологија“, Уџбеник за четврти разред гимназије“, В.Вулетић, Клет, Београд, 2011.год.

 

Филозофија
„Логика“, Гајо Петровић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.год.
„Филозофија“, Уџбеник за четврти разред гимназије, Савић, Цекић, Цветковић, Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.год.

 

 

Психологија
„Психологија“ – Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Жарко Требјешанин,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2011.год.

 

Географија
Први разред: Географија за први разред гимназије, Издавач: Завод за уџбенике Београд (2003-2013)
Аутори: Љиљана Гавриловић и Душан Гавриловић
Други разред: Географија за други разред гимназије, Издавач: Нови логос 2014. год.
Аутори: Снежана Вујадиновић и Дејан Шабић
Трећи разред: Географија за трећи разред гимназије, Издавач: Клетт 2015. год.
Аутори: Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић

 

Математика

Први разред:
Уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа
Аутор: Небојша Икодиновић
Решење 650-02-174/2012-06

Други разред: 
Математика
Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић
Решење: 650-02-244/2014-06 од 18.10.2014

Трећи разред:
Математика за општу гимназију и гмназију природноматематичког смера
Аутор:Јован Кечкић
Решење: 650-210/88 од 28.12.1988


Четврти разред:
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно
Аутори:Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић
Решење: 650-45/90 од 15.02.1990


Збирке задатака

Друштвени смер

Први разред:
Збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић
Решење:
650-02-00353/2010-06


Други разред:
Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић
Решење: 650-02-00293/2010-06 од 1.07.2010 год

Трећи разред:
Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Четврти разред:
Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић


Природно математички смер


Први разред:
Математископ 3
Збирка решених задатака за први разред средњих школа
Решење:6-01-394/2000 од 24.02.2000

Други разред
2 збирка решених задатака из математике
Аутор:Вене Т. Богославов

Трећи разред:
Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Четврти разред:
4 збирка решених задатака из математике
Аутор:Вене Т. Богославов
Решење:650-02-00276/2008-06 од 21.07.2008

Ви сте овде: Почетна Инфо ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ