ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

16 Мај 2017 By

Историја

„Историја“- Уџбеник за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера, Ферјанчић, Стефановић, Радић,Недељковић, „Фреска“, 2013.год.
„Историја“- Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Б.Крстић, А.Крстић, „Фреска“, 2013.год.
„Историја“- Уџбеник за други разред друштвено-језичког смера, Р.Радић, С.Милановић, „Фреска“, 2016.год.
„Историја“ – Уџбеник за трећи разред гимназије, Р. Љушић, „Фреска“, 2009.год.
„Историја“- Уџбеник за четврти разред гимназије,Ђ.Ђурић, М. Павловић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 

Ликовна култура

Друштвено-језички смер
Марина Чудов, Ликовна култура за I разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2014.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за II разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2014.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за III разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2012.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за IV разред гимназије друштвено језичког смера и специјализовано филолошка одељења, Клетт, 2012.

Природно -математички смер
Марина Чудов, Ликовна култура за I разред гимназије природно математичког смера и општег типа, Клетт, 2015.
Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за II разред гимназије природно математичког снера и општег типа, Клетт, 2015.

 

Музичка култура
Друштвено-језички смер
мр Александра Паладин, музичка култура I, уџбеник музичке културе за први разред гимназије друштвено- језичког смера, Нови Логос
мр Александра Паладин, музичка култура II, уџбеник музичке културе за први разред гимназије друштвено- језичког смера, Нови Логос

Природно- математички смер
мр Александра Паладин, музичка култура I, уџбеник музичке културе за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Нови Логос
За III и IV разред друштвено језичког смера и II разред природно математичког смера Оливера Ђурић. Водич кроз историју музике, Доминанта + (опционо) компакт диск Упознајмо музику, за одговарајући разред, издавач Мисао1 Уз уџбенике мр Александре Паладин добијају се компакт дискови са музичким примерима за одговарајући разред. Уз уџбеник Оливере Ђурић таквих примера нема, па се они могу набавити посебно или ће ученици добити списак музичких примера које ће сами пронаћи


Биологија
ПРВИ РАЗРЕД: Биологија 1, уџбеник биологије за први разред гимназије; Тања Берић, Гордана Субаков- Симић, Пеђа Јанаћковић; Нови Логос; одобрење 650-02-610/2013-06 од 26.2.2014.
ДРУГИ РАЗРЕД: Биологија 2, уџбеник биологије за други разред гимназије природно-математичког смера; Имре Кризманић, Мирјана Унчанин; Нови Логос; одобрење 650-02-254/2015-06 од 1.12.2015.
Биологија за II разред гимназије друштвено-језичког смера; Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.
ТРЕЋИ РАЗРЕД: Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера; Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.
Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера; Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ; Завод за уџбенике; одобрење 650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић; Завод за уџбенике, одобрење 650-02-76/2005-06 од 28.7.2005.

 

Рачунарство и информатика
ПРВИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, Милан Чабаркапа
ДРУГИ РАЗРЕД: „KLETT”, Информатика за други разред гимназије, Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин
ТРЕЋИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: „КРУГ”, Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије природно- математичког и општег смера , Милан Чабаркапа.


Српски језик и књижевност
- Српски језик 1, читанка за први разред гимназије и средње стручне школе, Миодраг Павловић, Клетт
- Српски језик 1, граматика за први разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Клетт
- Српски језик 2, читанка за други разред гимназије и средње стручне школе, Миодраг Павловић, Клетт
- Српски језик 2, граматика за други разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије и средње стручне школе, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клетт
- Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Српски језик 4, читанка за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клетт
- Српски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Весна Ломпар, Александра Антић, Клетт
- Лектира за I, II, III и IV разред средње школе, Љиљана Николић, Босиљка Милић, Ваша књига
- Теорија књижевности са теоријом писмености, Драгиша Живковић, Завод за издавање уџбеника и наставна средства

 

Енглески језик

- Енглески језик за I разред гимназије – Гордана Марковић, Катарина Ковачевић,
Завод за уџбенике - 2014.
- Енглески језик за II разред гимназије – Гордана Марковић, Катарина Ковачевић,
Завод за уџбенике – 2015.
- Енглески језик за III разред гимназије – Гордана Марковић, Катарина Ковачевић,
Завод за уџбенике – 2016.

-New Headway upper intermediate /third (fourth) edition , Student's Book, Workbook – за III разред друштвеног смера, као и за III и IV разред природног смера
- Gate Way – за III разред, English Book, B2
- New Headway Advanced, Student's Book, Workbook – за IV разред друштвеног смера
- Gate Way – IV разред, English Book, B2+


Руски језик
- Привет 2, ДАТА СТАТУС – за I и II разред
- Привет 3 , ДАТА СТАТУС - за III и IV разред

 

Немачки језик
- I Direkt 1 - Klett, 2011,
- II – Direkt 2 - Klett 2011,
- III – Немачки језик за III разред средње школе – П. Ћуић, А. Беговић, З. Попов, Завод за издавање уџбеника
- IV – Немачки језик за IV разред средње школе - П. Ћуић, А. Беговић, З. Попов,Завод за издавање уџбеника и наставна средства 2004.


Француски језик
I разред- Le nouveau taxi, француски језик за I и II разред средње школе, Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung, ДАТА СТАТУС
II разред- Belleville 2– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament
III разред- Belleville 3– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament
IV разред- Belleville 3– Methode de francais– T. Gallier, Odile Grand-Cleament

 

Латински језик
- Латински језик за I разред средње школе – Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић
- Латински језик за II разред средње школе – М. Пакиж, Т. Киселички Ваш, М. Кисић, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, 2009.

 

Физика

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први разред

 

 

 

„КРУГ”

Физика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-364/2010-06 од 21.9.2010.

„КРУГ”

Физика 1 за први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-00374/2010-06 од 21.9.2010.

Други разред

 

JП „ЗАВОД ЗА

Физика

Милан

650-02-80/2005-06

УЏБЕНИКЕ”

за гимназију општег типа и друштвено-језичког

смера

Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић,

од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић

650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.

„КРУГ”

Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

Трећи разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназију општег и друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић,

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.

„КРУГ”

Физика 3 – за трећи разред гимназије

Наташа Каделбург, Коста Панић

650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.

Четврти разред

 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за општу гимназију и гимназију друштвено-

језичког смера

Милан Распоповић и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.

„КРУГ”

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.

„КLЕTT”

Астрономија, уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера

Олга Атанацковић

650-02-467/2015-06 од 19.2.2016.

 


Хемија
Друштвени смер
Први разред: Општа хемија за први разред: Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић и Мирјана Шурјановић. Завод за уџбенике,Београд
Неорганска хемија за први разред, Момчило Јоветић, Завод за уџбенике, Београд
Збирка задатака за први други разредгимназије: Р. Николајевић, Мирјана Шурјановић.Завод за уџбенике, Београд
Други разред: Органска хемија: Раде Марковић. Завод за уџбенике, Београд


Природно-математички смер:
Први разред: Општа хемија : Татјана Недељковић: Логос Збирка задатаке за први и други разред: Лија Стефан. Завод за уџбенике, Београд
Други разред: Неорганска хемија за други разред гимназије: Снежана Рајић. Завод за уџбенике, Београд
Збирка задатака за први други разред гимназије: Р. Николајевић, Мирјана Шурјановић.Завод за уџбенике, Београд
Хемијски практикум за други разред: Славко Нешић Момчило Јоветић. Завод за уџбенике, Београд
Трећи разред: Органска хемија: Татјана Недељковић: Логос
Збирка задатака за трећи и четврти разред:  Наташа Поп Савин, Јанош Чанади. Завод за уџбенике, Београд
Хемијски практикум за трећи разред : Славко Нешић Момчило Јоветић. Завод за уџбенике, Београд
Четврти разред: Хемија за четврти разред гимназије: Јулијана Петровић и Светомир Велимировић. Завод за уџбенике, Београд
Збирка задатака за трећи и четврти разред: Наташа Поп Савин, Јанош Чанади. Завод за уџбенике, Београд

 

Социологија
„Социологија“, Уџбеник за четврти разред гимназије“, В.Вулетић, Клет, Београд, 2011.год.

 

Филозофија
„Логика“, Гајо Петровић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.год.
„Филозофија“, Уџбеник за четврти разред гимназије, Савић, Цекић, Цветковић, Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.год.

 

 

Психологија
„Психологија“ – Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Жарко Требјешанин,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2011.год.

 

Географија
Први разред: Географија за први разред гимназије, Издавач: Завод за уџбенике Београд (2003-2013)
Аутори: Љиљана Гавриловић и Душан Гавриловић
Други разред: Географија за други разред гимназије, Издавач: Нови логос 2014. год.
Аутори: Снежана Вујадиновић и Дејан Шабић
Трећи разред: Географија за трећи разред гимназије, Издавач: Клетт 2015. год.
Аутори: Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић

 

Математика

Први разред:
Уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа
Аутор: Небојша Икодиновић
Решење 650-02-174/2012-06

Други разред: 
Математика
Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић
Решење: 650-02-244/2014-06 од 18.10.2014

Трећи разред:
Математика за општу гимназију и гмназију природноматематичког смера
Аутор:Јован Кечкић
Решење: 650-210/88 од 28.12.1988


Четврти разред:
Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно
Аутори:Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић
Решење: 650-45/90 од 15.02.1990


Збирке задатака

Друштвени смер

Први разред:
Збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић
Решење:
650-02-00353/2010-06


Други разред:
Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић
Решење: 650-02-00293/2010-06 од 1.07.2010 год

Трећи разред:
Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Четврти разред:
Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић


Природно математички смер


Први разред:
Математископ 3
Збирка решених задатака за први разред средњих школа
Решење:6-01-394/2000 од 24.02.2000

Други разред
2 збирка решених задатака из математике
Аутор:Вене Т. Богославов

Трећи разред:
Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа
Аутори: Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Четврти разред:
4 збирка решених задатака из математике
Аутор:Вене Т. Богославов
Решење:650-02-00276/2008-06 од 21.07.2008

Ви сте овде: Почетна Инфо ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ