ПЛАНОВИ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 01/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/17
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЂЉНИЈЕ ПОНУДЕ             
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЈН 02/18
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ТОАЛЕТЕ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ОЗНАКА ИЗ ОРН 09310000 ЈН 02/17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03-16

 

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 02/18
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03/17
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03/16

 

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ СПОРАЗУМИМА
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈН 01/18
Ви сте овде: Почетна ЈАВНЕ НАБАВКЕ